บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2565

โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE 2565 (อบรมแบบปกติ และ แบบออนไลน์)


UPH Incense (Thailand) Co.,Ltd. ... หลัักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาสักยภาพในการทำงาน
KB Systems (Thailand) ... หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าอย่างมืออาชีพ
บริษัท ทีโอเอ ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง ... หลักสูตร บริการความขัดแย้งอย่งสร้างสรรค์ (2รุ่น) , หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (2รุ่น)
บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด ... หลักสูตร TQM for Logistics and Production Management , หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA , หลักสูตร TPM  Total Production Maintenance
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน
Perkin Logistics (Thailand) Co.,Ltd. ... หลักสูตร ผู้นำมืออาชีพ "เก่งคิด-เก่งงาน-เก่งคน"
บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาตนเองเพิ่มก้าวสู่การเป็นหัวหน้ายุคใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง ... หลักสูตร ระบบการทำงานแบบลีน , หลักสูตร การพูดและการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และ บุคลิกภาพที่ดี
บริษัท โปรเซอร์วิส จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานจัดส่ง - Messenger ให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อลดความผิดพลาด , หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ
บริษัท  แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารที่ดีในที่ทำงาน : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร การวางแนงาน บริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน
บริษัท ไทยไวร์ โพรดัคส์ จำกัด - บริษัท อินเตอร์แมกซ์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  ... หลักสูตร บริการประทับใจ ส่งมอบสินค้าอย่างปลอดภัย
East Wast Trading & Agency Co.,Ltd. ... หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทกงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (2รุ่น)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ... หลักสูตร การปรับ mindset และ วิธีทำงานแบบ agile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัท อุตสากรรมตราอูฐ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน (3รุ่น)
บริษัท บางกอกพลาสวู๊ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (5รุ่น)
Thai Sohbi Kohgei Co.,Ltd.. ... หลักสูตร เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุม
บีิษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด ... ทักษะการนำเสนอ (2รุ่น)
บริษัท จีเอส อิเลคทริค จำกัด ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างผลงาน kaizen
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ... หลักสูตร การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้ได้ผลในยุค 4.0 , หลักสูตร สื่อสารผ่าน email line tel เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง (2รุ่น) , หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน (2รุ่น)
บริิษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแล จำกัด ... หลักสูตรบริการอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
 ... หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 
... หลักสูตร การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานจัดส่ง ให้มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน

กลุ่มบริษัทแก้วกรุงไทย ... หลักสูตร ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร การสร้่างแรงจูงใจและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
บริษัท อมตะสปริง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ... หลักสูตร สร้างโอกาสการขายการตลาดแนวคิด New Normal
บริษัท อัลฟาคาสท์ จำกัด
 ... หลักสูตร คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างผลงาน kaizen
บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร TPM  Total Production Maintenance
บริษัท ไดว่าเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับ mindset - สร้าง growth mindset  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน และความสูญเปล่า 7 ประการ เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด ... หลักสูตร การสื่อสารในองค์กรเพื่อการำทงานที่ดีขึ้น
CAS Group ... หลักสูตร การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
Rodenstock (Thailand) Co.,Ltd. ... The professional Trainer
บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงเทพบริการการบิน จำกัด ... หลักสูตร The Professional Trainer
บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่
บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่บรรลุเป้าหมาย
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
บริษํท นิตโต้ โคกิ อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ... หลักสูตร การจัดส่งขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในการะบวนการทำงาน (4รุ่น) , 
การสื่อสารแบบ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดความผิดพลาดและปัญหาในการทำงาน (4รุ่น)
บริษัท เอสเอส เซอร์วิส ก๊อปปี้เออร์ จำกัด ... หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะของหัวหน้างาน , หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการขายเพื่อชนะใจลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์
บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ , หลักสูตร การบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
Advance Stainless Steel Co.,Ltd. ... หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรือง ... หลักสูตร The Professional Trainer (2รุ่น), หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงงาน , หลักสูตร การทำงานแบบ Agile และ Design Thinking
บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่งขอนแก่น จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค 7Q , หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ... หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทำงาน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังและการตรวจนับสินค้า , หลักสูตรการบริหารผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  , หลักสูตร การบริหารต้นทุนเพื่อความความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กร

บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร การบริหารเวลาและวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า 
บริษัท ลิ้มเจริญลำเลียง จำกัด ... หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร Just In Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต , หลักสูตร พัฒนาวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก KAIZEN
บริษัท ไทยอกริฟู้ด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน
Osoth Inter Labboratories Co.,Ltd. ... หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครอข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ... หลักสูตร การสร้าง mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสำเร็จในการทำงาน
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด zero defect , 7 waste ในกระบวนการทำงาน
บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดและนำหลัก Ho Ren So มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ... หลักสูร สื่อสารผ่านสื่อ e-mail  line โทรศัพท์  เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง (2รุ่น)
General Hospital Product Co.,Ltd. ... หลักสูตร แรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน , หลักสูตร จิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน , ลดการใช้ทรัพยากร

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ ... หลักสูตร การพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน Growth Mindset
บริษัท สื่อสากล จำกัด ... หลักสูตร KPIs กับการประเมินผลและพัฒนาคุณภาพการทำงาน , 
หลักสูตร ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล
บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ผอร์ต จำกัด ... หลักสูตร การจัดส่ง ขนส่ง สินค้า-เอกสาร วางบิล-รับเช็คที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ
บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัม เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด . บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ดอนเมือง (ประเทศไทย) จำกัด ... หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร HR for Non-HR , หลักสูตร Train the Trainer การเป็นผู้สอนมืออาชีพ 
Epson Precision Co.,ltd. ... หลักสูตร ระบบการปรับปรุงงานด้วยวิธี KAIZEN

Pharma Alliance Co.,Ltd. ... หลักสูตร การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่ง-จัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ... หลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน , หลักสูตร Train The Trainer , หลักสูตร การสือสารเพืื่อลดความขัดแย้งในการทำงาน (2รุ่น) , หลักสูตรEQ & Self Development  เพิ่อพัฒนาตนเองของคนทำงาน, หลักสูตร ขายสไตล์ที่ปรึกษา-ขายเชิงให้คำปรึกษา , หลักสูตร การบริหารโรงแรมในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังโควิด , 
หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธฺภาพ , หลักสูตร ทางรอดทางการบริหาร (คน-งาน) , หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง , หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ (2รุ่น) , หลักสูตร จิตวิทยากรการบังคับบัญชาและการให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง , หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร ทักษะการคิดวิเคราะห์ , หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท ซอยฮะ อินเตอร์กร๊ป จำกัด ... หลักสุตร การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษํท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด (ศูนย์แพทย์พัฒนา) ... หลักสูตร การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด , หลักสูตร ทำการตลาดให้ได้ผลสูงสุดด้วยกลยุทํ์ดิจิตอล
บริษํท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สถาบับการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ... หลักสูตร การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลให้ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ... หลักสูตร การวางแผนการทำงาน บริหารเวลา ทำงานเชิงรุก และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล , หลักสูตร Mindset-จิตวิทยาในการทำงานและเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท สยามโซล่าร์เซลล์ จำกัด ... หลักสูตร การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเงของคนทำงาน (4รุ่น)
มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ... หลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้าน EQ-MQ (2รุ่น)
สถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ... หลักสูตร เทคนิคการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ 
TK Park ... หลักสูตร Mindmap เพื่อเพิ่มประสิิทธิภาพการทำงาน
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ... หลักสูตรThe Professional Trainer
Glory C.E. Co.Ltd. ... หลักสูตร การทำงาานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพิ่อบรรลุเป้าหมาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ... หลักสูตร เทคนิคและทักษะการทำงานร่วมกันกับคนทุก GEN - Generation at work
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ...หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
Honda Logistic Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ "เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน"
บริษัท รสิกาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ... หลักสูตร เทคนิคการขายที่ได้ผลสำเร็จทัั้งทางโทรศัพท์และเมือพบหน้า