บรรยากาศการอบรม

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย Design Thinking (632)

 

  

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598   Email  :  info@trainingbymotiva.com 

id line  :  @trainingbymotiva