บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551

KYB Steering Co.,Ltd. หลักสูตร  คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด หลักสูตร  วิธีรับมือกับการบอกปัดโต้แย้งเพื่อปิดการขายอย่างได้ผล

บริษัท โซดาไฟ โปรดักชั่น เอ้าส์ จำกัด [หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็น Brand Ambassador

บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด จำกัด หลักสูตร  เทคนิคการมอบหมายงาน  ควบคุมงาน  ติดตามงาน

บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด หลักสูตร  กระบวนการขายสร้างสรรค์และวิธีบริการอย่างประทับใจ

YMP (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร  ศิลปะการเป็นผู้จัดการที่ดี

Thai Polycons PCL. [หลักสูตร  เทคนิคการประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ICAN International Computing and Network Co.,Ltd. หลักสูตร  โทรศัพท์ประทับใจ

Eastern Star Real Estate PCL. [หลักสูตร  รวมพลัง  สร้างความสำเร็จ

MMP Corporation Co.,Ltd. หลักสูตร  การเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) - Central Lab Ltd. หลักสูตร  กลยุทธ์การเสนอขายสินค้า / โครงการ ให้หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า  ในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท โมริตะ สปริง จำกัด [หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรธรณี [หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอในที่ชุมชน

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด [หลักสูตร   5ส และ ไคเซ็น สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร  , หลักสูตร  Safety Awareness

Brother Commercial Co.,Ltd. หลักสูตร  Effective Presentation Technique , หลักสูตร Systematic Thinking & Decision Making  , หลักสูตร  Time Management & Planning , หลักสูตร Teamwork & Communication (2รุ่น)

Inter Medical Co.,Ltd. หลักสูตร  Being The Best Team

Bang Trading Co.,Ltd. หลักสูตร  Being The Best Team

MEE Co.,Ltd. หลักสูตร   รวมพลัง  สร้างความสำเร็จ

Lyrego (Thailand) Co.,Ltd.หลักสูตร   โทรศัพท์ประทับใจ

บริษัท สยามอภิภัณฑ์วัสดุ จำกัด [หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า...ชนะในการแข่งขัน

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง จำกัด หลักสูตร  การคิดและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส จำกัด [หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า...ชนะในการแข่งขัน

บริษัท จาร์ดีน เมธทีสัน จำกัด หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาต่อรอง

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หลักสูตร  เทคนิคการเจรจาต่อรอง

Clariant Masterbatches (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร   Project  Management

The Practical Solution Co.,Ltd. [หลักสูตร  ศิลปะการขาย : SALESMANSHIP

Regal Jewelry Co.,Ltd. [หลักสูตร  The Practical  CRM

Rushmore Precision Co.,Ltd. หลักสูตร  เทคนิคการขายและบริการเพื่อสร้างและรักษาลูกค้า

Misubishi Fuso Truck Co.,Ltd. หลักสูตร  การขายอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จสูงขึ้น

สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหลักสูตร  การเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอการวิจัย

บริษัท สยามมอร์ต้าร์ จำกัด [หลักสูตร  การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด [หลักสูตร  เทคนิคการสำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารกสิการไทยหลักสูตร  โทรศัพท์อย่างไร "ให้ได้ใจ...และได้งาน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย [หลักสูตร  การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ

MMC Tools (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร  5ส...สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด [หลักสูตร  กระบวนการขายสร้างสรรค์และวิธีบริการอย่างประทับใจ และ หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน

บริษัท เอสแอล โฮม โปรดักส์ จำกัด [หลักสูตร  ขายสำเร็จอย่างมืออาชีพ ทั้งภายในและภายนอก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ [หลักสูตร  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  (5รุ่น) และ หลักสูตร เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ (7รุ่น)

U AND ME Material Co.,Ltd. หลักสูตร  วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จด้วยโทรศัพท์

Great Food (Dehydration) Co.,Ltd. [หลักสูตร  การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน

ศาลปกครอง หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และ หลักสูตร การบริหารงานด้านการให้บริการ

Quintus Industry Co.,Ltd. [หลักสูตร  การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม และ หลักสูตร  วิธีรับมือกับการบอกปัดโต้แย้งเพื่อปิดการขายได้สำเร็จ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หลักสูตร  การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

Netmarks (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร  วิธีรับมือกับการบอกปัดโต้แย้งเพื่อปิดการขายได้สำเร็จ  , หลักสูตร การเจรจาตกลงเมื่อมีการต่อรองเพื่อขายได้กำไรสูงขึ้น

บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด หลักสูตร  ภาวะผู้นำในการเป็นหัวหน้าและผู้จัดการกองกำลังขาย

Success Property Co.,Ltd. หลักสูตร  บริการได้ดี  มีความสุข  เพราะสนุกกับงานบริการ

Health Impact Co.,Ltd. หลักสูตร  เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล สำหรับการขายภายในร้าน-โชว์รูม ยุคใหม่

บริษัท อี.เอ็น.ซี จำกัด  หลักสูตร The power of Dream Team for Success , หลักสูตร 5 สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

บริษัท รักษ์ วิศวกรรม จำกัด [ หลักสูตร The power of Dream Team for Success  , หลักสูตร 5  สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด    หลักสูตร เทคนิคการสอนและแนะนำ เพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน - สอนงาน - ติดตามงาน และประเมินผลงาน

FanCL - บริษัท แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด [ หลักสูตร เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล สำหรับการขาย ณ.สถานที่ขาย...ยุคใหม่ หลักสูตรเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขายได้สำเร็จ หลักสูตร วิธีชนะใจลูกค้าและรักษาไว้ตลอดชีวิต

S.A.B.(Thailand) Ltd.  หลักสูตร บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว

Emporium Suites  [หลักสูตร บุคลืกภาพดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน

บริษัท นิวทริเมด จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการขาย

บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด  หลักสูตร เทคนิคการขาย

Giordano (Thai) Co.Ltd.  หลักสูตร เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล สำหรับการขาย ภายในร้าน-โชว์รูม...ยุคใหม่

Mertro Star Property PCL.  หลักสูตร กลยุทธ์การขายภายในสถานที่เพื่อเอาชนะคู่แข่ง

Hoya Lens Thailand Co.,Ltd.    หลักสูตร  การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อที่ชุมชน หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ด้วยหลักการบริหารคุณภาพทั่วองค์กร (TQM)

LPN - Lumpini Property Management Co.,Ltd. [ หลักสูตร The Effective Co,plaints Management , หลักสูตร จิตสำนึกในการบริการ หลักสูตรจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของร่วม ด้วยแนวทางในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน/ความสูญเปล่าในการทำงาน

Liquid Purification Engineering International Co.,Ltd.  หลักสูตร รวมพลัง สร้างความสำเร็จ

Thai Steel Cable Co.,Ltd. หลักสูตร บริการด้วยคุณาภทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานราชบุรี [หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โชคเพชรสมุทร (1999) จำกัด    หลักสูตร ใครๆก็จะชอบฉัน...คอยดูนะ และ โครงการฝึกอบรมต่อเนื่อง (ตลอดปี2551 เดือนละ ครั้ง) สำหรับหัวหน้างาน

Pan Asia International School  [หลักสูตร The Impressive Telephone Technique in Service Business

สำนักงานสรรพากรภาค   หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน