บรรยากาศการอบรม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552

  Thai Storage Battery PCL. หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ

Universe Beauty Co.,Ltd.  หลักสูตร เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างและรักษาลูกค้า สำหรับ Call Center และ Customer ... ยุคใหม่

บริษัท กระเบื้องตราเพชร จำกัด  หลักสูตร บริการอย่างไรให้ "ได้ใจ" และ "ได้งาน"

ALAW Industrial Co.,Ltd.  หลักสูตร หัวหน้างานระดับมืออาชีพ , หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร จิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน , หลักสูตร เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ , หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ , หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน

บริษัท ยูนีซัน จำกัด  หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไอที วัน จำกัด  หลักสูตร บุคลิกภาพที่ดี  สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด  หลักสูตร การคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

บริษัท แฟชั่น ฟู้ด จำกัด  หลักสูตร  ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ สำหรับสินค้าบริโภคที่ขายเร็ว

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด  หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน  ,  หลักสูตร  BEING THE BEST TEAM

สำนักงานสถานธนานุเคราะห์  หลักสูตร บรริการด้วยรอยยิ้ม อิ่มด้วยคุณธรรม

บริษัท บิวตี้ เอช เซทเทอร่า จำกัด  หลักสูตร วิธีชนะใจและรักษาลูกค้าด้วยเทคนิคการขายและบริการอย่างประทับใจ

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด  หลักสูตร  5ส...สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร (2 รุ่น)

สถาบันราชภัฎธนบุรี  หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของคนทำงาน

Thai Optical Group    หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( 2 รุ่น )

Thai Polymer Supply Co.,Ltd.  หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษาและการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Essilor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.  หลักสูตร  การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

Jungheinrich Lift Truck Co.,Ltd.  หลักสูตร กระบวนการขายสร้างสรค์และวิธีบริการอย่างประทับใจ

Screen & Pad Printer Co.,Ltd.  หลักสูตร  กลยุทธ์การขายและการสื่อสารเพื่อขายได้กำไรสูงขึ้น

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นต้นสน)   หลักสูตร  จิตวิทยาการบริหารสำหรับผู้นำ

สันนิบาตสหกรณ์  หลักสูตร  เทคนิคการให้บริการและการสื่อสารอย่างประทับใจ  และ  หลักสูตร เทคนิคการบริการที่ประทับใจขั้นสูง

Marigot Jellery Co.,Ltd. (บางปู)  หลักสูตร  5ส  ต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันอาหาร (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร)  หลักสูตร  กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในการแข่งขัน

บริษัท ธนศิริ ดีเซล จำกัด และ บริษัท ธนเสริม จำกัด  หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า ชนะในการแข่งขัน 

บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร  การพัฒนาพนักงานขาย เจ้าหน้าที่การตลาด สู่มืออาชีพ  และ หลักสูตร การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์และเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่องานขาย

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด (แผนกยาสัตว์) หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  หลักสูตร  การบริหารโครงการ  ,  หลักสูตร กลยุทธ์กาครองใจลูกค้าด้วย CRM

Marigot Jewellry (Thailand) Co.,Ltd. (อยุธยา)  หลักสูตร  5ส  ต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หลักสูตร  การบริหารอารมณ์  และ  หลักสูตร  การคิดอย่างเป็นระบบ

บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ( Galaxy Group )   หลักสูตร  รวมพลังสู่ความสำเร็จ , การจัดทำตัวชี้วัด KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด - บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว  หลักสูตร  ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย   หลักสูตร  5ส...สู่การพัฒนาระบคุณภาพองค์กร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   หลักสูตร  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( 5 รุ่น)

กลุ่มบริษัทต้องบุญ   หลักสูตร  พลังแห่งความสำเร็จ

บริษัท ปัญญธารา จำกัด   หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ , หลักสูตร บริการจากใจไม่ใช่เรื่องยา (ผู้จัดการร้าน 7-11) , หลักสูตร ผู้ช่วยกับการบริการและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11)

บริษัท เมดิทอป จำกัด  หลักสูตร  บริการอย่างไร "ให้ได้ใจและได้งาน"

ธนาคารออมสิน  ภาค 13   หลักสูตร  บริการด้วยคุณภาพทั่วถ้วนเพื่อความพึงพอใจอย่างถ้วนทั่ว

Kobelco Construction Machienary Co.,Ltd.  หลักสูตร  ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการที่ดี

บริษัท แพลนโก จำกัด  หลักสูตร  กลยุทธ์การตลาดและการขายเชิงรุกเพื่อผลสำเร็จไร้ขีดจำกัด

บริษัท สีทอง 555 จำกัด  หลักสูตร  การเจรจาตกลงเมื่อมีการต่อรองเพื่อขายได้กำไรสูงขึ้น

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด และ บริษัท อี.เอ็น.ซี. จำกัด  หลักสูตร  การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน และ หลักสูตร รวมพลังสร้างความสำเร็จ

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร  หลักสูตร  ใครๆก็จะชอบฉัน...คอยดูนะ !!

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี่ จำกัด  หลักสูตร  5ส...สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

LOLANE : บริษัท เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้  หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการขายเพื่อการเป็น Brand Ambassador ที่ดี

E-PAY  : Electronic Payment Network Co.,Ltd. & Hatari Technology Co.,Ltd.  หลักสูตร  พลังแห่งความสำเร็จ

โรงแรมมิโด   หลักสูตร  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  หลักสูตร  โทรศัพท์อย่างไร "ให้ได้ใจและได้งาน"

PREMACARE International  Co.,Ltd.  หลักสูตร  วิธีขายอย่างได้ผลสำเร็จทั้งพบหน้าและทางโทรศัพท์

หจก.เอสแอนด์พี พัฒนาธุรกิจ  หลักสูตร  พลังแห่งความสำเร็จ

DIOR - LVMH Perfume & Cosmetic (Thailand) Co.,Ltd.  หลักสูตร  การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ และ หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

Toyada Gosei Asia Co.,Ltd.   หลักสูตร  ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์

LPN   Lumpini Property Management Co.,Ltd.  หลักสูตร  พฤติกรรมแห่งการบริการและการสื่อสารอย่างประทับใจ

Brother Commercial (Thailand) Co.,Ltd.   หลักสูตร  พลังแห่งความสำเร็จในการทำงานเชิงรุก  , โครงการ LDP - Leadership Development Training Program , การพัฒนาความฉลาดทางอารณ์และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน , เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างและรักษาลูกค้า