บรรยากาศการอบรม

About us

 


Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of  Enterprise.

        ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 

        สถาบันฝึกอบรม MOTIVA (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd.  ได้ดำเนินกิจการด้านบริการ  และให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม  เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ  ติดต่อกันมา  ตั้งแต่พุทธศักราช 2530  โดยจดทะเบียนในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโมติวา – Motiva Ltd.  ที่อยู่ 57 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์  028827519  ,  028827598  , 065-8849097  โทรสาร  0-2881-3532  
id line : @trainingbymotiva
E-mail. 
 info2@trainingbymotiva.com website : www.trainingbymotiva.com

         สถาบันฝึกอบรม MOTIVA จัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มหลักสูตร  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา  หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  กับทีมงานของสถาบันฯ  เพื่อจัดและปรับหลักสูตร  ให้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่องค์กรของท่านจะได้รับจากวิธีการจัดฝึกอบรมของสถาบัน MOTIVA

•  ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง  ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย ,   ผลิตภัณฑ์  และวัฒนธรรมองค์กร  เพื่อนำไปสร้างหลักสูตรให้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
•  ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหารือโดยตรง กับวิทยากรของสถาบัน  ได้ตลอดเวลา
•  พิเศษสุด !!!  หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยากรและทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดไป … ฟรี
สถาบันฝึกอบรม MTI     ยึดหลักการเรียนการสอนด้วยวิธี
  PROFIT … Method
P … Participation  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการร่วมกิจกรรม และแสดงความคิดเห็น
R … Repetition     เรื่องที่เรียนจะมีส่วนซ้ำเพื่อตอกย้ำให้กระจ่าง
O … Over all relevance  เรื่องทั้งหมดจะมีความเกี่ยวพันกันตลอด
F … Feedback       ผู้เข้าอบรมสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ด้วยการอภิปรายซักถาม แบบฝึกปฏิบัติ
I … Interesting     ผู้เข้าอบรมจะได้พบสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหา และวิธีการอบรมที่หลากหลาย
T … Transference สาระที่เรียนรู้จากองค์ประกอบต่างๆนั้น  ประยุกต์เข้ากับภาระกิจของผู้เข้าอบรมด้อย่างตรงไปตรงมา

การจัดสัมมนาของทางสถาบันฯ มีทั้ง In-house program ตามความต้องการของแต่ละองค์กร และ Public program