บรรยากาศการอบรม

In-house course

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร)
หรือ อาจารย์เปรมฤดี / อาจารย์ปิยาภรณ์ (ผู้บริหารจัดทำหลักสูตร)
สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานหรือความต้องการเฉพาะของท่านได้ค่ะ