บรรยากาศการอบรม

In-house course


พัฒนาแก้ไขตรงตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย (ปฏิบัติการ - ผู้บริหาร)
วิทยากรมีเวลาเต็มที่กับการเตรียมการอบรม
วิธีการอบรมปรับตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย
ทุกส่วนทุกฝ่ายขององค์กร ทั้งส่วนโรงงาน - office - หน้างาน - site งาน
(ทุกระดับการทำงานและทุกระดับการศึกษา)

 

พิเศษ !!..... สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน [In-house Program]  

ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก

   

หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

 


         ...... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่   

 

info@trainingbymotiva.com หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 

Tel. 028827519 , 028827598 , 065-8849097

id line :  @trainingbymotiva

คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร)
หรืออาจารย์เปรมฤดี และ อาจารย์ปิยาภรณ์ 
(ผู้บริหารจัดทำหลักสูตร )
สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให้ตรงกับงานหรือความต้องการเฉพาะของท่านได้ค่ะ