บรรยากาศการอบรม

โครงการที่ปรึกษา ( Consult Service )

 

Consult Service  (คลิกเพื่อดูรายรายละเอียด)

 

1. Supply Chain Consult Service 

    การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซัพพลายเชน

 

 2. Sales Team Consult Service