บรรยากาศการอบรม

บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR (112)

 

 


... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 065-884-9097  

Email  :  info@trainingbymotiva.com  ,  info2@trainingbymotiva.com 

id line  :  @trainingbymotiva