บรรยากาศการอบรม

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตรสำหรับจัดฝึกอบรม In-house  ....  ยินดีจัดอบรมทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097 
email : info@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva