Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

  

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

เดือนกันยายน 2557

วันที่        หลักสูตร
24 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน" 
9 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ 
9 ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
11 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
11 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล
12 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง 
13 การจัดทำและวางแผนงบประมาณเบื้องต้น
13 การจัดทำตัวชี้วัด KAPA ( KPI , API , PDI , ATI )
17 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
19-20 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )
19-20 HRD for New HRD Staff 
22 เทคนิคการสอนและแนะนำ
22 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
24 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
25 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
25 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
26 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
26 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
27 ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามจัวชี้วัด KAPA 
29 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 
30 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม