Bookmark and Share Add to Favorites

 

ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 

  

 

Special 1
ลงทะเบียนอบรม
   3 ท่านขึ้นไป
ตั้งแต่ท่านที่
ลดพิเศษอีก 5% จากราคาสมาชิก

Special 2
ลงทะเบียนอบรม 5 ท่าน
    (ในราคาทั่วไป)
ฟรี 1 ท่าน!!!

   

 

... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 

 

 

 

เดือนกันยายน 2557

วันที่        หลักสูตร
19-20 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )
19-20 HRD for New HRD Staff 
22 เทคนิคการสอนและแนะนำ
22 Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน
24 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
25 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
25 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ
26 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
26 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
27 ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามจัวชี้วัด KAPA 
29 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 
30 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม
  เดือนตุลาคม 2557

วันที่        หลักสูตร
2  ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
2  เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 
3  การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
3  EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 
4  การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
4  การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ
6 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
7  บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า 
8  การวางแผนงานและบริหารเวลา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8  การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
11  การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร
11  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองด้วยหลัก 10Q
16  ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี 
17  การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
17  การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
18  การจัดการงานจัดซื้อเชิงรุก
27  กลยุทธ์ "ฟัด" สารพัดปัญหาเรื่องคน
27  กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงาน
28  เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย
29  เพิ่มพลังการขายให้องค์กรด้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
30  กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)
31  ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง