การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร (716)

 

  

 
... ค่าอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % ...

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598   Email  :  info@trainingbymotiva.com