ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550

  

 

 

       ปี 2550

 

                       ปี 2549

 

 

วีก้า ออโตเมชั่น

 

Comserve siam

 

ไทยพลาสติคและเคมีภันฑ์

 

SKS Engineering

ซินสแปคโก เอ็นจิเนียริ่ง

Assa Abloy

เอกอุดร เทรดดิ้ง

Nestle Nutrition

สินสงวน แอนด์ ซัน

Kintetsu World Express

ทีพีไอ โพลีน

loxley trading

โฮยา เลนซ์

SL  Estate

ยูเนี่ยน เซ้นซ์ เทคโนโลยี

MBK

บขส

Optimal Tech

ไนโตรเคมี อุตสาหกรรม

Thai-Amadeus

อุดมพานิช คอร์เปอเรชั่น

Everglory (Thailand)

ทีพีไอ คอนกรีต

Sampo Japan Insurance

ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย

Michelin

เหมราชพัฒนาที่ดิน

TC Pharma Chem

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

YVP Fertilizer

หยั่น หว่อ หยุ่น

KAWASAKI Motor

มิตซุย สุมิโตโม

TOP Charoen

ซิเมนต์ไทย การตลาด

SL Estate

ทีพีไอ คอนกรีต

Exotic Food

มารีน โกลด์ โปรดักส์

Regal Jewelry

กสท โทรคมนาคม

Civic Media

ชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

Dream toy

คาร์ฟูร์

Tri-wall

อวยพร อินเตอร์เนชั่นแนล

Thai MC (Misubishi)

ปิยะรมย์ สปอร์ต คลับ

Grundfos

ไทยนครพัฒนา

ISA Value

โชคเพชรสมุทร 1999

Draco PCB

อาคเนย์ประกันภัย

OSKA Holding

อสมท

Thai Optical

จิตตรงเคมีภัณฑ์

Global Water System

สภาอุตสาหกรรม

Shiseido

การไฟฟ้านครหลวง

ASAHI Aluminium

โคซาน อิเลคทรอนิคส์

Netmarks

มงคลวิวัฒน์พาณิชย์

Kerry Group

เวท ซุปพีเรีย  คอนซัลแตนท์