ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551

KYB Steering Co.,Ltd. หลักสูตร  คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด หลักสูตร  วิธีรับมือกับการบอกปัดโต้แย้งเพื่อปิดการขายอย่างได้ผล

บริษัท โซดาไฟ โปรดักชั่น เอ้าส์ จำกัด [หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็น Brand Ambassador

บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด จำกัด หลักสูตร  เทคนิคการมอบหมายงาน  ควบคุมงาน  ติดตามงาน

บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด หลักสูตร  กระบวนการขายสร้างสรรค์และวิธีบริการอย่างประทับใจ

YMP (Thailand) Co.,Ltd. หลักสูตร  ศิลปะการเป็นผู้จัดการที่ดี

Thai Polycons PCL. [หลักสูตร  เทคนิคการประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ICAN International Computing and Network Co.,Ltd. หลักสูตร  โทรศัพท์ประทับใจ

Eastern Star Real Estate PCL. [หลักสูตร  รวมพลัง  สร้างความสำเร็จ

MMP Corporation Co.,Ltd. หลักสูตร  การเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ

ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) - Central Lab Ltd. หลักสูตร  กลยุทธ์การเสนอขายสินค้า / โครงการ ให้หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

บริษัท สยามพาร์ท โพรดักส์ จำกัด หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า  ในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริษัท โมริตะ สปริง จำกัด [หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

กรมทรัพยากรธรณี [หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอในที่ชุมชน

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด [หลักสูตร   5ส และ ไคเซ็น สู่การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร  , หลักสูตร  Safety Awareness

Brother Commercial Co.,Ltd. หลักสูตร  Effective Presentation Technique , หลักสูตร Systematic Thinking & Decision Making  , หลักสูตร  Time Management & Planning , หลักสูตร Teamwork & Communication (2รุ่น)

Inter Medical Co.,Ltd. หลักสูตร  Being The Best Team

Bang Trading Co.,Ltd. หลักสูตร  Being The Best Team

MEE Co.,Ltd. หลักสูตร   รวมพลัง  สร้างความสำเร็จ

Lyrego (Thailand) Co.,Ltd.หลักสูตร   โทรศัพท์ประทับใจ

บริษัท สยามอภิภัณฑ์วัสดุ จำกัด [หลักสูตร  กลยุทธ์การขายเพื่อชนะใจลูกค้า...ชนะในการแข่งขัน

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง จำกัด หลักสูตร  การคิดและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

บริษัท สยามคอสมอส เซอร์วิส จำกัด [