ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำ IN-HOUSE

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info2@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2562

Anji-NYK Logistic Co.,Ltd. ... หลักสูตร Supply Chain กับการบริหารระบบปฏิบัติการ
บริษัท บางกอก พี.วี.ซี 1996 จำกัด ... หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด ... หลักสูตร การมอบหมายและควบคุมงานขาย
บริษัท ลี้ ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ... หลักสูตร การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่มอย่างยั่งยืน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ... หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน (3รุ่น)
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ... หลักสูตร การปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เพื่อลดความเครียดในการทำงาน "งานได้ผล คนเป็นสุข"  , หลักสูตร ทำอย่างไรให้ชีวิตการทำงานมีความสุข มั่นคง ก้าวหน้า และรักองค์กร
การยาสูบแห่งประเทศไทย ... หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
N&N Foods Co.,Ltd.
... หลักสูตร Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
One Stop Service Enterprise Co.,Ltd. ... หลักสูตร จริยธรรมในการทำงานสู๋ความสำเร็จที่ยั่งยืน
บริษํท ธรศิริ ดีเซล จำกัด ... หลักสูตร การบริการ 4.0
Progress Collection Co.,Ltd. ... หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด ... หลักสูตร สื่อสาร-ประสานงาน ให้งานได้ผลคนร่วมมือ
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด ... หลักสูตร เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
บริษัท เวล อินเตอร์พาร์ท จำกัด ... คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน (2รุ่น)
บริษัท คาวาเบะ พรีซิชั่น จำกัด ... หลักสูตร ภาวะผู้นำ การสอนงาน การมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Infraset Co.,Ltd. ... หลักสูตร บุคลืกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้ลูกคา - ผู้ติดต่อ
Bionet Asia Co.,td. ... หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด Kpis ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน
บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ... หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการให้เป็นดาวเด่นในองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ... หลักสูตร อาคารคลีนเพื่อสุขภาพ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ... หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ... หลักสูตร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
Christiani & Nielsen (Thai) PCL. ... หลักสูตรการทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
..............................................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2560

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2559

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2558

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2557

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2556  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2555  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2554  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2553  

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2552    

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2551     

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2549-2550