ตารางการอบรม

 

โทรศัพท์  028827519 , 028827598 , 065-8849097  
Email  :  info2@trainingbymotiva.com 
id line  :  @trainingbymotiva

 download ตารางการอบรมปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี    อ26         พ28  
102 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล  พฤ31         พ 3    
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ      ศ13         พ19
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ      พฤ15       พฤ22  
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน        พ29     ศ23  
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน พ30         พฤ11    
107 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า         อ25     อ11
108 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร   ศ15       พ31    
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์ พ16       พ26      
110 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร       ศ31        

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
                   

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                
201 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ    พ27       ศ26    
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย      พ25       อ27  
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย   อ26       พฤ25    
                               ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
  สำหรับทีมงานขาย                
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
  ศ29       อ30    
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร       พฤ30       พฤ20
205 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม     พฤ26       ศ30  
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง) พ30       พ26      
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย       พ31       พฤ20
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ อ22       อ25      
209 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์" พฤ31       พฤ27      
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"   พฤ28       พ31    
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง     อ31       พฤ29  
212 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล       พฤ30        
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง     อ31       พ28  
                   
                            ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำหรับทีมการตลาด-การขาย                
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0       พ8        
214 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด   พ20         พฤ22  
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า       พฤ23       พ18
216 พัฒนาการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT   ศ15       พฤ18    
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม     อ17       พฤ15  
219 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce       พ8        
220
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
  พ27         ศ30  
221
เทคนิคการขาย-เจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และโทรศัพท์
      พ29       พ19
222 การวางแผนการจัด marketing event  พฤ24         ศ 5    
224 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0   ศ1           ศ14

   

public training course ... 3 - service / CRM
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า      พ4       ศ 9  
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ       ศ17       อ11
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า พฤ3       พฤ20      
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า   ศ1       พฤ18    

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
     
           
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     พ25       พฤ29  
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน )  24-25       27-28      
403 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"        อ 7       อ18
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ    พ6       พฤ25    
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ    ศ22       พ10    
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
      ศ3     ศ16  
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน )   8-9       19-20    
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน) ศ18       ศ14     ศ 7
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์      พฤ26       ศ 2  
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี         พ19      
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  ศ4       อ11      
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล      ศ20       อ27  

public training course ... 5 - HR management
                 
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ    ศ20       ศ16  
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล     ส25        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง      ศ17     ศ23  
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ศ25       ศ26    
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน       ศ14      
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP    ศ13     ศ19    
507 HRD for New HRD Staff 
      ศ14      
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร  ศ18     ศ7      

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน        พฤ23        
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ อ22       อ11      
603 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน           อ 9    
604 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน    ศ29         ศ 9  
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking       พฤ2       พ12
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล   อ19       อ30    
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
      ศ24       ศ14
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN   พ20         พฤ15  
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน"     อ17       พ21  
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ         ศ3        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล พ16         พ10    
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ       ส18        
618 เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน  อ8             พ12
620 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์      พฤ19       ศ 2  
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ      พ18   พ19      

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
                   
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง         ส4        
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี พ23     พ22     พฤ8  
703 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี     ส21     พฤ4    
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง     พฤ5       อ13  
705 แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า           ส 6    
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า             ส24  
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้และวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ    ศ22     พฤ13      
710 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย          ส22     พฤ13
711 Horenso and Visual Control        พฤ16        
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง             อ13  
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
พฤ17         พฤ11    
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน     พ18         พฤ13
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  พ23       พฤ13      
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร        พ22     พฤ8  
718 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต   ศ8       พฤ4    
719 Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศ4       ศ21      
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน           ศ 5    
722 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 8-9       20-21      
723 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน   อ19       อ 9    
724
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
          พ17    
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน     พ11         ศ 7

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info2@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097   id line : @trainingbymotiva

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )