ตารางการอบรม

 

 โทรศัพท์  028827519  ,  028827598 , 065-8849097   Email  :  info2@trainingbymotiva.com 

 download ตารางการอบรมปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf


 download ตารางการอบรมปี 2560 (พฤษภาคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf

  ( click ที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดนะคะ )

  

public training course ... 1 - management
    2560


2561          

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.      ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
101 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี  อ14 
    ศ23        
102 เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล 

  จ29        พ30  
103 ภาวะผู้นำ : คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ 
พ20       พ28      
104 เทคนิคการสอนและแนะนำ  อ21       พฤ22        
105 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน  พ29
        ศ20    
106 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

  ศ26        พฤ31  
107 เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า
ศ15         พฤ26    
108 เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

      พฤ29     ศ15
109 การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

          พ16  
110 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร
        พ21      

  

public training course ... 2 - selling / sales team management / marketing
     2560     2561          

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  สำหรับหัวหน้า / ผู้นำ / ผู้จัดการ ทีมขาย                  
201 การจัดการกองกำลังขาย...ครบเครื่อง ครบวงจร          อ27       พ27
202 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย  ศ24         อ27      
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย         พ28       อ26
                               ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
  สำหรับทีมงานขาย                  
203 การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย 
        พ28       ศ29
204 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร   ศ22         พฤ26    
205 การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม พฤ30         ศ30      
206 กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ "2ต" (โต้แย้ง-ต่อรอง)       อ30       พฤ31  
207 กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย   พฤ21         ศ27    
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ       ศ26       อ22  
209 เพิ่มยอดขายแบบมีกึ๋นด้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"       พ31       พ30  
210 เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียนด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"         อ27       พฤ28
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง พ29         พฤ29      
212 Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล           อ27      
225 เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับการขายขั้นสูง พฤ9         พ28      
                     
                            ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

สำหรับทีมการตลาด-การขาย                  
213 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0           ศ23      
214 การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด อ21       พ14       พ20
215 สร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า   พ20       พ21      
216 พัฒนาการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT         พ7       ศ15
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม อ 7           พ25    
219 การสื่อสารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce         พ7        
220
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
ศ24     อ30         พ27
221
เทคนิคการขาย-เจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์และโทรศัพท์
  ศ22     อ20        
222 การวางแผนการตัด marketing event                พฤ24  
224 การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0 พฤ30               ศ1

   

public training course ... 3 - service / CRM
     2560     2561          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
301 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า  ศ10       พฤ8        
302 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   ส 8       ศ16      
303 CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า       อ23       พฤ3  
305 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการลูกค้า       จ29         ศ1

      

public training course ... 4 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 1
     2560     2561          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
401 การบริหารเวลาและการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศ 3         พฤ22      
402 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 2 วัน )        พ31-พฤ1     24-25  
403 โทรศัพท์อย่างไรให้ "ได้ใจและได้งาน"    อ19         จ23    
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ          พ14       พ6
405 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ            อ13     ศ22
406 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
ศ17           อ3    
407 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( 2 วัน ) 24-25       9-10       8-9
408 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course 1 วัน)   ศ 1   พฤ18       ศ18  
409 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์  อ 7         ศ9      
412 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี             อ24    
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ        พฤ25       ศ4  
411 เทคนิคการจัดประชุมและสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล              พ25    
413 การเขียนเอกสารภายในองค์กร ส11                

public training course ... 5 - HR management
    2560
    2561          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
501 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ  พฤ2         ศ9      
502 การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล         ศ9        
503 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง  ศ17           ศ27    
504 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ        ศ19       ศ25  
505 เทคนิคการสอบสวนลงโทษ - เอกสารทีใช้แจ้งเตือน           พ14      
506 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP            ศ16      
507 HRD for New HRD Staff 
            ศ20    
508 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร                ศ18  

  

public training course ... 6 - เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การทำงาน - 2
    2560
    2561          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
601 EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน            ศ30      
602 สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ       พ18       อ22  
603 พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน             อ10    
604 การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  ศ24       ศ23       ศ29
605 การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking   ศ 8       พฤ15      
606 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล         อ20       อ19
607 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย WORK HARD WORK SMART
  ศ15         อ24    
608
การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พฤ2                
608 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN         ศ2       พ20
                     
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.   ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
611 กลยุทธ์รับมือกับสารพัดปัญหา"เรื่องคน" ศ17           จ30    
612 การเขียนแผนและบริหารโครงการ           ศ2        
613 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล       พฤ25       พ16  
614 การคัดเลือกและบริหารจัดการ outsource อย่างมีประสิทธิภาพ           ส24      
618 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน    พฤ14           อ8  
620 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์  พฤ2       พฤ22        
621 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ    ศ 1   อ23         พ6

  

public training course ... 7 : Logistic  -  Quality 
    2560     2561          
  ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม พ.ย. ธ.ค.     ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
701 โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง         พ24          
702 ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี พฤ9       พ21     พ23  
703 การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี           อ13      
704 การบริหารการจัดส่งสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง อ14     ศ19          
705 การ Cycle count อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ           พฤ22      
706
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า ส11           ศ21    
709 การตรวจรับ-จ่ายสินค้และวัสดุภัณฑ์ให้ถูกค้องมีประสิทธิภาพ          พฤ8       ศ22
710 การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย    ส16         พฤ19    
711 Horenso and Visual Control            พ14      
712 Work improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง พฤ9           พฤ19    
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
              พฤ17  
714 การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับการทำงาน   พฤ14       ศ23      
715 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน        พ24       พ23  
716 การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร  พฤ2           พ4    
718 การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต         พ21       ศ8
719 Just in Time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต               ศ4  
720 การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน           พฤ15      
722 IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ               8-9  
723 การลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเติมโตอย่างยั่งยืน                 อ19
724
เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
          พฤ8      
725 การสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน           พฤ8      

 


 
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่  
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้ 
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน 
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก   
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ 

info2@trainingbymotiva.com

หรือโทรศัพท์คุยกันก็ได้ที่ 
Tel. 
028827519 , 028827598 , 065-8849097 

 คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )