ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

 โทรศัพท์  0-2882-7519  ,  0-2882-7598   Email  :  info@trainingbymotiva.com     id line : @trainingbymotiva

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า IN-HOUSE ปี 2561

ปปช. - สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ... หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ , หลักสูตร การบริหารจัดการงานบุคคลสมัยใหม่ , หลักสูตร การบริหารผลงานโยใช้ตัวชี้วัด KPI , ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง , หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร, หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0
IARP Services Co.,Ltd. ... หลักสูตร Happy Work - Happy Life
IARP Asia Co.,Ltd. ... หลักสูตร Happy Work - Happy Life
Khamkeut Saen-Odom Gold Mining Co.,Ltd. (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ... หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ... หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคนและเทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
NBD Healthcare Co.,Ltd. ... หลักสูตร การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด ... หลักสูตร การตลาดที่ได้ผลในยุค 4.0
บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ... หลักสูตรบุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้ลูกค้า-ผู้ติดต่อ
Life & Living Co.,Ltd.... หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
หจก.ยูพีเอช อินเซนต์ ... หลักสูตรคิดบวก คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สถาบันรัชต์ภาคย์ ... หลักสูตร สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน
EAST WEST Trading and Agency Co.,Ltd. ... หลักสูตร คิดเชิงบวกและทัศ