ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 093-119-4706
Email : info@trainingbymotiva.com เดือน ธันวาคม 2558

public course

 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน (105)
 สร้างสุดยอดทีมงานขายด้วยหลักสุดยอดนักบริหารทีมขาย (203)
 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)
 B2B Marketing (218)
 การแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย (222)
 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (304)
 โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)
 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ (405)
 พัฒนา AQ เพิ่มพลังบวก เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตและงาน (602)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (605)
 เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)
 การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)
 Work Improvement (712)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (715)