ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 093-119-4706
Email : info@trainingbymotiva.com เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558

เทคนิคการสอนและแนะนำ (104)

การขายอย่างที่ปรึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม (205)

กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ (208)

เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา (211)

Inside Selling เทคนิคการต้อนรับและการขายที่ได้ผล (213)

การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดที่ได้ผลที่สุด (214)

การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า (215)

Social Media Marketing ทำการตลาดให้สำเร็จในยุคสื่อโซเชียล (216)

Event marketing การตลาดเชิงกิจกรรม (217)

CRM - CEM (303)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล (402)

โทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจและได้งาน (403)

บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจส่งเสริมความสัมพันธ์ (409)

การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (410)

การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

HRD for New HRD Staff (507)

การจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (509)

ทำอย่างไรให้พนักงานปฏิบัติตามตัวชี้วัดอย่างเต็มใจ (510)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล (606)

การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (608)

Self Development กลยุทธ์พัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในงาน (610)

เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน (618)

การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร (621)

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (704)

คุณพร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง ? (707)

ความสูญเสีย 7 ประการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (713)